Quốc Minh

Lead – Front End. Phát triển giao diện, chuyển đổi đầu ra thiết kế sang giao diện người dụng với bố cục linh hoạt trên nhiều nền tảng. Có kinh nghiệm 7 năm làm việc với Javascript Framework