Võ Bá Ngọc

Database Administrator. Trưởng nhóm bộ phận hỗ trợ phần mềm và các vấn đề liên quan đến Cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng phần mềm nền tảng công nghệ Data models, Data visualization và Dashboard)